De Laatste Eer Hurdegaryp
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Hurdegaryp

Uitvaartvereniging De Laatste Eer is overgenomen door Twenthe Uitvaartverzekeringen en zal worden opgeheven. Dit besluit is zorgvuldig voorbereid door het bestuur en Twenthe Uitvaartverzekeringen. Het besluit is voorgelegd aan alle leden via twee brieven en twee ledenvergaderingen. Tijdens de laatste ledenvergadering, gehouden op 29 september 2021 gingen de aanwezige leden akkoord met het voorgenomen besluit van het bestuur.

De belangrijkste besluiten voor onze leden zijn:
– de contributie wordt € 15,00 + € 0,10 cent incassokosten. Met acceptgiro komt er € 2,50 bij.
– de hoogte van de uitkering blijft € 775,00
– 15% korting op het basistarief  blijft bij uitvaartondernemers:
Tij Uitvaart, Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert,
en Fines Uitvaartzorg , Els Breimer.

Het overnamecontract is op 24 maart 2022 ondertekend door de bestuursleden en door de directeur en rayon inspecteur van Twenthe Uitvaartverzekeringen.

In april 2022 ontvangen alle leden een brief met daarbij de polis van Twenthe Uitvaartverzekeringen. In die brief staan de contactgegevens van Twenthe Uitvaartverzekeringen. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Het bestuur bedankt de leden voor het vertrouwen dat zij in de Uitvaartvereniging hebben gesteld en heeft er alle vertrouwen in dat Twenthe Uitvaartverzekeringen de belangen van onze leden goed zal behartigen.

Daarnaast bedankt het bestuur Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert van Tij Uitvaart en Els Breimer van Fines Uitvaartzorg voor de goede samenwerking.