De Laatste Eer Hurdegaryp

De dood is een moeilijk onderwerp
De dood is voor veel mensen een onderwerp waarover men niet gemakkelijk praat. Toch is er veel voor te zeggen om dit wel te doen. Het verlies van iemand uit de naaste omgeving gaat met veel verdriet en emoties gepaard en toch moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. Dat moet met zorg gebeuren. Daarom is het goed om de organisatie van de uitvaart aan anderen over te laten.

De uitvaartvereniging
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in Hurdegaryp laat de praktische zorg voor uw nabestaanden door Tij Uitvaart of Fines Uitvaartzorg uit handen nemen. Uiteraard staat het u vrij om de uitvaart door iemand anders te laten verzorgen.
“De Laatste Eer” is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen Friesland en bij Nardus samenwerkende┬á uitvaartorganisaties.