De Laatste Eer Hurdegaryp

Begraafplaats Hurdegaryp

DSC_8216

Wanneer u vragen heeft over de graven, grafrechten, grafaankoop enz. dan kunt u zich wenden tot de heer L. van der Meer. Hij is telefonisch te bereiken: 0511-474880 en zijn e-mailadres is: begraafplaats@pghurdegaryp.nl