De Laatste Eer Hurdegaryp

Contributie

De contributie voor 2021 is vastgesteld op €15.00.
Onze vereniging gaat over tot het automatisch innen van contributie. Indien u dit niet wenst dan zijn wij genoodzaakt €1,50 administratiekosten in rekening te brengen.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering.