Preesterlânswei 40
9254 GL Hurdegaryp
[T] 0511-474330
[e] de.laatste.eer.hurdegaryp@gmail.com
De Laatste Eer Hurdegaryp

Contributie

De contributie voor 2019 is vastgesteld op €14.50.

Onze vereniging gaat over tot het automatisch innen van contributie. Indien u dit niet wenst dan zijn wij genoodzaakt €1,50 administratiekosten in rekening te brengen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. De grondslag voor eventuele aanpassing is het actuarieel rapport.