Preesterlânswei 40
9254 GL Hurdegaryp
[T] 0511-474330
[e] de.laatste.eer.hurdegaryp@gmail.com
De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

tiende en laatste blad

hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat de vereniging tijdig voor het verlijden een conceptakte heeft ontvangen, van de inhoud van de akte heeft kennis genomen en met de inhoud instemt. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

(volgt: ondertekening door comparant en notaris)

UIGEGEVEN  EN VOOR AFSCHRIFT

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10